10 000 kroků

10000 kroku

Celý měsíc duben probíhala celorepubliková akce s názvem 10 000 kroků, do které se mohly přihlásit třídní týmy spolu s třídním učitelem. Soutěžilo se v tom, který z týmů ujde nebo naběhá nejvíce kroků (resp. vzdálenost). V Jihočeském kraji se zapojilo 12 týmů. Z naší školy se nejlépe umístily dva týmy, které svou urputností a soutěživostí obhájily skvělá místa. Tým třídy EP2 s celkovou vzdáleností 1 514 182 m! obsadil krásné 5. místo, přičemž největší podíl na výsledku měla nejaktivnější Tereza Šťastná. Hodnotné 7. místo obsadil tým třídy EP1A s celkovým počtem 484 375 m, kdy nejvíce km nachodila a naběhala třídní učitelka Petra Jančíková. Všem zúčastněným moc děkujeme, že pouze nelelkují doma u počítače a mají chuť udělat nejen pro sebe, ale i pro školu něco víc.
www.desettisickroku.cz