Zážitkový kubismus

logo_2021

11. 12. 2023 se třída SG1 a vybraní žáci tříd SG2 a MP4 zúčastnili odborné exkurze na téma Zážitkový kubismus v angličtině.

Vydali jsme se do prostoru v Praze pod Vyšehradem, kde je největší koncentrace staveb v tomto unikátním českém slohu, ale i mnohé stavby historismu, moderny, secese a purismu, do jejichž proudu kubistická architektura patří. Procházka ale nespočívala jen v ukazování a popisování budov, ale i ve výtvarných cvičeních, ve kterých si studenti uvědomili principy, na kterých kubistická architektura stojí, stejně jako její inspirace v gotické a barokní architektuře a dobové vědě.

Exkurze byla zaměřena na rozvoj mezipředmětových vztahů a všem se moc líbila.