Výsledky PIDITESTU

logo_2021

Výsledky zkušebního přijímačkového testu z ČJ, který si mohli zájemci vyzkoušet v sobotu na Dnu otevřených dveří.

Správné odpovědi: 1B, 2A, 3B, 4BCDA