Vyhodnocení školní finanční gramotnosti 2023/2024

logo_2021

Testování proběhlo prostřednictvím platformy Microsoft Teams v období říjen–listopad 2023. Zúčastnilo se ho celkem 335 žáků z 20 tříd. Testované byli všechny ročníky maturitních oborů krom druhých. Výjimku tvořila třída EP2 z důvodu toho, že mají výuku Ekonomiky už od prvního ročníku.

Průměrné výsledek byl 53,31 %. Nejlepší třídou byla dle očekávání třída EP4 s 64,41 %, která má za sebou nejvíce hodin Ekonomiky z celé školy. Pozitivní je, že se tato třída dosáhla o 4 % lepšího výsledku než minulý rok. Podobně pozitivně se výuka Ekonomiky projevila i u třídy MP4, která se zlepšila o více než 7 % oproti minulému roku.

Největším skokanem byla ale třída EP2. Ta dosáhla minulý školní rok výsledku 46,88 %. Po roce výuky předmětu Ekonomika se tato třída vyhoupla na 59,17 %, což jí dostalo na 5. místo mezi všemi třídami. V případě zbývajících tříd z top 5 se vždy jednalo o závěrečné ročníky. Je tedy na místě konstatovat, že se zavedení výuky předmětu Ekonomika u tříd z oboru EP již v prvních ročnících osvědčilo.

Nejlepší skóre, kterého tento ročník žáci dosáhli, bylo 82,5 %. Tento výborný výsledek získali žáci Štěpán Kobližka z ETS3, Marek Štochl z ETS4 a Dominik Parkan z třídy ME4. Čtvrtý nejlepší celkově a nejlepší mezi prvními ročníky byl Ondřej Préda z třídy MP1 s 80 % správných odpovědí.

Níže tabulka nejlepších 10 tříd a jejich výsledků.