Úvěry a jejich hrozby / beseda

logo_2021

Dne 21.2.2024 proběhla pro třídy ESM3, IT3A a MP3 v prostorách školy beseda organizace Člověk v tísni na téma úvěrů a jejich hrozeb. Přednášející byla paní Petra Sušerová, která je odbornicí v oblasti sociálního poradenství, zaměřuje se na dluhovou problematiku a protiprávní jednání. Má bohaté zkušenosti v poskytování pomocí lidem v tíživých finančních situacích a její znalosti jsou ceněny mezi klienty, kteří se snaží řešit své dluhové problémy.

V průběhu diskuse se paní Sušerová zaměřila na široké spektrum aspektů spojených s úvěry. Nejenže přiblížila základní principy fungování úvěrů, ale také rozebrala úvěry od nebankovních organizací a s nimi spojená rizika. Zvláštní pozornost věnovala tomu, jak úvěry mohou jednotlivce dostat do vážných finančních potíží, pokud nejsou pečlivě spravovány a spláceny. Studenti měli v rámci besedy možnost klást otázky a zapojit se do diskuze.