The Men in Black / BRISK

logo_2021

The Men in Black aneb z deníku týmu BRISK

1. ledna 2023, 10:00 jihočeského času.

Přichází zpráva z jihočeské hospodářské komory od agentky BS o problému ve městě s kódovým označením PROFÍKOV. V autonomním utajovaném městě jihočeského kraje došla parkovací místa. Vytvořená pracovní skupina z řad odborníků si s daným úkolem více než půl roku láme hlavu. S nulovým výsledkem. Řídící orgán proto přistupuje ke krajnímu řešení. K vyřešení problému je potřeba nový pohled. Proto je osloveno 11 týmů, včetně táborského týmu BRISK. Kapitán týmu obratem příjem zprávy potvrzuje a operativně najímá na tuto tajnou misi nejlepší mozky naší střední školy a sousedící základní školy.

14. února 2023, 14:30 jihočeského času.

Řídící orgán s týmy svolává poradu. Pod rouškou svátku sv. Valentýna si nikdo nevšimne velké konference, která probíhá přímo před jejich zraky, a týmům je předáno jasné zadání úkolu. Vše v režimu přísně tajné. Navrhnout a postavit parkovací dům s funkčním výtahem pro vozy, zapojit funkční elektroniku s mikroprocesorem Micro:Bit, naprogramovat robota Maqueena a obohatit město o dekorace. Od teď začíná boj s časem, boj o záchranu města PROFÍKOV.

28. března 2023, 08:00 jihočeského času

Tým BRISK prezentuje svůj projekt v ústředním štábu. Na přípravu má 90 minut, poté 3 minuty na prezentaci svého projektu.

28. března 2023, 11:00

Nastávají tři minuty, do kterých tým musí zahrnou svou šestitýdenní intenzivní práci, kde šlo vše stranou. Týmu se podařilo splnit zadání v plném rozsahu a prezentují inovativní a plně funkční systém.

28. března 2023, 14:15

Před týmy předstupuje porota s výsledky. Agentka BS drží zapečetěnou obálku z ústředního výboru, kterou následně odtajňuje. A je to tady. Agentka pomalu čte výsledky. Top 5! Rozšířené podium! Tým BRISK se svým 4. místem prokazuje obrovskou konkurenceschopnost, bojovnost, nasazení, odbornost, prezentační dovednosti a týmovost.

A které nejlepší mozky byly nasazeny na tuto misi?

Štěpán Kobližka, Vítězslav Šimeček, Vojtěch Mandát, Filip Voráček (všichni ETS2).