Technické lyceum / 78-42-M/01

Učební plánPDF ke stažení

Uplatnění:
◦ Obor, který je určen jako příprava k dalšímu vzdělávání na vysokých školách technického a přírodovědného zaměření. Je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku, fyziku, výpočetní techniku a cizí jazyky. Jedná se o studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením vzdělávacích oblastí významných pro rozvoj technického myšlení.

specializace: Strojírenství

Získané dovednosti:
◦ využívá CAD systémů při tvorbě technické dokumentace, umí vytvořit 2D technickou dokumentaci v oboru a navrhnout 3D modely včetně realizace principů vizualizace dat ve formě animace
◦ tvoří technickou dokumentaci z 3D modelů pro úlohy technologického programování CNC strojů a průmyslových robotů

specializace: Informační technologie

Získané dovednosti:
◦ aktivně využívá prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením
◦ chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností a pracuje s jejími prostředky
◦ ovládá principy algoritmizace úloh a je schopen sestavit algoritmus řešení konkrétní úlohy

specializace: Energetika

Získané dovednosti:
◦ řeší základní elektronické obvody daného zaměření, využívající polovodičové a optoelektronické obvody
◦ zvládá aplikaci logických funkcí při programování PLC a řídících zařízení průmyslové elektrotechniky

Více informací poskytneme na www.lyceum-su.cz nebo osobně každou středu.