Studentský parlament Sezimácké střední

logo sezimacká střední

12.10.2021 proběhla první schůzka studentského parlamentu! Ve spolupráci s Mgr. G. Kult Aubraye jsme hledali optimální způsoby našeho fungování a zahájili jsme práci na stanovách parlamentu.

Cíl: hájit zájmy studentů a poskytovat formu zpětné vazby vedení školy, organizovat akce, rozvíjet klíčové kompetence studentů a významně se podílet na dění ve škole.