Sportovní týdenní kurzy / Řízení sportu

Během měsíců září a října proběhly sportovní týdenní kurzy pro žáky tříd oboru Řízení sportu.
Žáci třídy EP2 se zdokonalovali ve fotbalu, žáci EP3 v hokeji a florbalu a žáci EP4 ve sportovních hrách,
které zahrnovaly volejbal, basketbal a házenou. Všechny kurzy se vydařily a žáci i vedoucí kurzů si je náležitě užili.