Sportovní příprava dětí

sporty

Přednáška pro žáky školy:

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

čtvrtek 30. září 2021 od 10 hodinDoc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. (*1967) – od roku 1989 pracuje na FTVS UK jako odborný asistent na katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky. V roce 1999 ukončil postgraduální doktorandské studium (Ph.D.) prací „Možnosti zvýšení efektivity sportovní přípravy dětí v mladším a starším školním věku (na příkladu ledního hokeje)“. Na FTVS UK vyučuje předměty Základy sportovního tréninku a Sportovní příprava dětí a mládeže. Ve své práci se zaměřuje na problematiku sportovní přípravy dětí a mládeže, výběru pohybově talentované mládeže a fyziologie tělesných cvičení dětí a mládeže. Je spoluautorem čtyř učebnic o tréninku dětí v ledním hokeji a autorem a spoluautorem řady vědeckých a odborných článků týkajících se výše uvedené problematiky. Od roku 1994 je členem trenérsko-metodické komise Českého svazu ledního hokeje a dlouhodobě pracuje jako trenér mládeže v ledním hokeji. Působí jako lektor školení trenérů všech stupňů.(zdroj životopisu: http://obchod.ronnie.cz/s-3423-sportovni-trenink-tomas-peric)

Databáze knih