Slavnostní předání výučních listů maturitních oborů Mechanik programátor a Mechanik elektronik

logo sezimacká střední

14. 10. 2021 proběhlo v aule školy slavnostní předání výučních listů, které na své cestě k maturitě získali žáci maturitních oborů Mechanik programátor a Mechanik elektronik. Naše škola je jednou z mála škol v České republice, která v rámci projektu MŠMT umožnila žákům ve třetím ročníku vykonat Závěrečnou zkoušku v oborech Obráběč kovů a Elektromechanik, a získat tak nejen firmami ceněný výuční list, ale i zkušenost z průběhu zkoušek před komisí, kterou kluci jistě využijí i při maturitní zkoušce v květnu 2022. Tím se stanou jedněmi z nejvíce žádaných
absolventů na trhu práce, a to jim škola slíbila již při nástupu do 1. ročníku.

Blahopřejeme!