Schůzky pro končící ročníky

Ve spolupráci s úřadem práce byly zahájeny informativní schůzky určené pro studenty končících ročníků.
Děkujeme paní Mgr. Petře Psotové za ochotu a přínosné informace.