Rodičovské schůzky pro žáky 1. ročníků

pozor

V pátek 23. června 2023 proběhnou rodičovské schůzky pro 1. ročníky školního roku 2023/24.

EP1        třída D 202 13:00
ET1        třída D 302 13:00
IT1        třída D 301 13:00
SG1       třída D 201 13:00

ME1      třída D 216 14:00
MP1      třída D 213 14:00

OKS1, ER1, EM1   aula školy 15:00

Zde najdete důležité informace, které usnadní žákům budoucích prvních ročníků vstup do studia na střední škole.