Přednáška zástupců firmy FANUC

fanuc

CNC stroje a jejich programování

Dne 27.5. 2022 naší školu navštívili zástupci firmy FANUC p. Vlach a p. Kubíček, aby žákům představili firmu, její produkty a problematiku CNC strojů a obrábění. Přednášky se zúčastnili žáci tříd MP1, MP2 a MP3. Po úvodu a představení portfolia firmy, pan Kubíček uvedl žáky do prostředí ISO programování a následně  systému ManualGuide. Tento systém používáme na našich strojích a bylo tudíž přínosné o něm slyšet přímo od zástupců jeho výrobce. Následně zaznělo několik informací o nových trendech v oblasti CNC obrábění. Neopomenuta nezůstala ani robotická pracoviště, jakožto významná složka výrobního programu firmy. Na závěr pan Vlach předvedl výukový simulátor ManualGuide.

Přednáška byla pro žáky i vyučující přínosem vzhledem k tomu, že právě produkty od této firmy při výuce využíváme.