Práce s aplikací Outlook- Kontakty

ikona E-mail

Vyhledání kontaktu v aplikaci  Outlook


Vyhledání kontaktu e-mailu ve webové aplikaci  Outlook

Po přihlášení do e-mailu na webové stránce https://mail.copsu.cz/ do aplikace Outlook, klikněte na tlačítko outlook_novy

outlook_novy

Pokud potřebujete najít příjemce e-mailu jako třídu, skupinu příjemců nebo zaměstnanců pokračujte kliknutím na tlačítko outlook_komu_tlacitko

outlook_komu

Pro vyhledání kontaktu klikněte na dvojitou šipku outlook_sipka a vyberte příslušnou skupinu kontaktů v Adresáři.

Do vyhledávacího pole zadejte jméno kontaktu, třídy nebo skupiny, kterou chcete vyhledat.

Vyhledávání dokončete stisknutím tlačítka outlook_lupa

outlook_adresar

Webová aplikace Outlook vyhledá požadovaný e-mailový kontakt, který vybereme tlačítkem outlook_plus

Výběr e-mailového kontaktu potvrdíme tlačítkem outlook_ulozit

Můžeme vybrat více příjemců.

outlook_1a_ulozit

Kontakt je vybrán a můžeme pokračovat v psaní e-mailu

outlook_1a

Vyhledání kontaktu e-mailu v aplikaci  Outlook

Aplikace Outlook je součástí instalace balíku MS Office

Pro vyhledání e-mailového kontaktu v nainstalované aplikaci Outlook klikněte na tlačítko outlook_novy_email

outlook_novy

Pro vyhledání e-mailového kontaktu, třídy, nebo skupiny kontaktů, kli kněte na tlačítko outlook_komu_tlacitko

outlook_komu

Pro vyhledání e-mailového kontaktu, třídy nebo skupiny kontaktů, vyberte příslušnou skupinu z Adresáře

Do vyhledávacího pole zadejte jméno kontaktu, třídy nebo skupiny, kterou chcete vyhledat.

outlook_adresar

Aplikace Outlook vyhledá požadovaný e-mailový kontakt, ten vyberte dvojklikem a potvrďte tlačítkem outlook_ok

Můžeme vybrat více příjemců.

outlook_adresar_1a

Kontakt je vybrán a můžeme pokračovat v psaní e-mailu

outlook_1a

Více informací na stránkách podpory pro Outlook ikona E-mail