Osvědčení – Zákon 250/2021 Sb.

Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice.

Postup pro získání osvědčení (pro žáky):

Výklad zákona č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb. o složení zkoušky z oborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice dle ředitele oboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti JUDr. Jaroslava Stádníka, Ph.D., DBA.

  1. Může žák složit zkoušku po úspěšném vykonání Závěrečné zkoušky, Maturitní zkoušky nebo po vykonání Profesní kvalifikace (vše podle podmínek výše uvedeného zákona)?

Ustanovení § 6 odst. 2 nařízení vlády uvádí, že minimální požadovanou odbornou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem odpovědná osoba, a to místním provozním bezpečnostním předpisem. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nejméně 1 roku.

Výše uvedené ustanovení pamatuje i na příklady, kdy uchazeč o zkoušku nemá elektrotechnickou praxi.

Nutné doklady a přihláška: 

  • Přihláška na školení.
  • Prohlášení o praxi.
  • Příloha č. 4 NV č. 194/2022 Sb.
  • Čestné prohlášení o svéprávnosti.
  • Doklad o vzdělání v elektrotechnice.

Pokud potřebujete získat přezkoušení z odborné způsobilosti v elektrotechnice, tak musíte oslovit zaměstnavatele, aby Vás na přezkoušení přihlásil a vyslal.


Více informací poskytne: Ing. Jan Pumpr, mob: +420 607 089 008, e-mail: pumpr@copsu.cz