Soutěž T-Profi 2024

T profi logo

V úterý 30.04.2024 se konala v Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou soutěž pod záštitou JHK s názvem „T-Profi“.  A v letošním roce si pořadatel připravil opět velmi komplexní a složité zadání. Žáci ZŠ ve spolupráci s žáky Sezimácké střední pod vedením kapitána z firmy BRISK museli během pár dní vytvořit funkční bránu ze stavebnice merkur, umělecky zpracovat rekvizity a naprogramovat Micro:BIT, který řídí robota Maqueena po předem zadané dráze. Brána byla nově vybavena kamerou, která pomocí umělé inteligence rozhodovala o oprávnění vjezdu robota. Výsledkem bylo letiště, na jehož části došlo k požáru a do zmíněné části letiště se mohla dostat pouze vozidla s oprávněním. Řešení pak žáci prezentovali před odbornou porotou. Ve vysoce kvalitní konkurenci této soutěže se tým BRISK umístil na děleném 6. – 10. místě.