Opákání buřtů

logo_2021

Na závěr školního roku se žáci 1. ročníku, ubytovaní na domově mládeže, domluvili a vyrazili společně se svým vychovatelem opékat buřty.