Můžeš podnikat – vzdělávací program

logo_2021

V úterý dne 12. 12. 2023 se uskutečnil

„Vzdělávací program – Můžeš podnikat“.

Akce byla určena pro třídy s výukou ekonomických předmětů. Cílem vzdělávací aktivity je žáky inspirovat a motivovat k podnikavosti příběhy podnikatelů a podnikatelek a seznámení s jejich činností.

Vzdělávací aktivity se zúčastnili podnikatelka s jedenáctiletou praxí s vedením textilní výrobní firmy Rehana Ježková ze společnosti REHANA a Tomáš Vala ze společnosti SIKO KOUPELNY a.s.