Krajský studentský parlament

logo sezimacká střední

V úterý 4.10.2022 jsem se společně s Isabel Goldbergerovou, kolegyní z Jihomoravského kraje, zúčastnil schůze s panem Ing. Pavlem Klímou (náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství, sport a veřejné zakázky) a paní Ing. Lucií Reitingerovou (Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy). Tématem jednání bylo založení krajského studentského parlamentu a jeho další podpora ze strany Krajského úřadu v ČB. Pán náměstek nám vyjádřil svou podporu a náklonnost k celému projektu, avšak za účelem podporování samostatnosti studentů se přiklání spíše k minimální participaci v tomto projektu.

Jan Pokorný, delegát krajského parlamentu