Kam po maturitě – beseda

logo_2021

Výběr vysoké školy je další životní zkouškou, kterou naši čtvrťáci podstupují. Aby byl tento výběr o něco snazší, uspořádalo vedení školy ve spolupráci se studentským parlamentem besedu „Kam po maturitě“. Této besedy se účastnili absolventi naší školy, kteří aktuálně studují na vysokých školách. Své poznatky z dosavadního studia sdíleli studenti z FEL ČVUT, FSI VUT, FEKT VUT, EF JU, PF JU, ZSF JU a PŘF JU.
Děkujeme absolventům za návštěvu a těšíme se na podobné besedy i v budoucnu!