Jeden svět na školách

V průběhu měsíce listopadu se žáci naší školy zapojili do pravidelného výzkumu názorů a postojů studentů středních škol. Tento výzkum organizuje vzdělávací program Jeden svět na školách, který je jedním z programů organizace Člověk v tísni. Výsledky výzkumu jsou důležité pro směrování dalších aktivit tohoto programu. Letos se ho zúčastnili v naší škole žáci třetích ročníků ( konkrétně třídy EP3, IT3A, IT3B, MP3, ME3 a ETS3). Zapojení do výzkumu znamenalo vyplnění online dotazníku, který byl v tomto roce zaměřen na mediální vzdělávání na ZŠ a SŠ.  Výsledky výzkumu jsou uveřejněny na webových stránkách Jednoho světa na školách. Jsme rádi, že jsme se mohli jako škola na tomto výzkumu podílet a těšíme se na další spolupráci.

https://www.jsns.cz/projekty/jeden-svet