Jeden svět / festival

jeden svet

9. a 16. 4. 2024 se třídy ET2, SG2, EP2 a OKS2 zúčastnily projekce filmů v rámci festivalu Jeden svět na školách. Promítané dokumenty podnítily diskuzi nejen o aktuálním světovém dění, ale o životních podmínkách lidí na různých místech Země obecně.