Jaderná maturita 2024

CEZ 2024

Ve dnech 15. – 17. 5. 2024 se naši žáci Roman Šesták, Michal Klokočka, Jan Kupka, Filip Vosol, Patrik Šafář a Jan Miksa zúčastnili třídenní stáže v Jaderné elektrárně Temelín s názvem Jaderná maturita.

První den byly žákům teoreticky představeny jednotlivé součásti jaderné elektrárny. Zejména princip jaderné elektrárny jako celku, dále primární a sekundární okruhy, princip chlazení reaktoru, distribuce vyrobené energie do rozvodné sítě a v neposlední řadě způsob zabezpečení a zálohování různých systémů jaderné elektrárny.

Druhý den následovala již samotná prohlídka reálných zařízení v prostorách elektrárny. Mezi nejzajímavější části prohlídky nepochybně patřila prohlídka chladících věží a návštěva strojovny, v níž se spolu s dalšími zařízeními nachází parní turbína s generátorem.

Třetí den proběhla Jaderná maturita jako taková, při které žáci prokázali své znalosti formou krátkého testu. Všichni naši zúčastnění žáci tento test zvládli a obdrželi tak výstupní diplom. Poté následovala debata na téma, jak se stát zaměstnancem Jaderné elektrárny Temelín, jaké jsou požadavky na vzdělání a schopnosti budoucích operátorů jaderných bloků. V závěru též proběhla volná diskuse, při které odpovídali odborníci z oboru na dotazy zúčastněných.