Interreg – Setkání u kulatého stolu – 21. dubna 2021

interreg

Kulatý stůl – INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace
 

Dne 21. 4. 2021 se uskutečnilo setkání zástupců firem v rámci projektu INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace.

Zástupce vybraných firem jsme seznámili s již realizovanými aktivitami projektu a s plány do budoucna. Zdůrazněna byla důležitost zapojení aplikační sféry do středoškolském vzdělávání. O praxích v partnerských firmách informovali paní Ing. Opekarová, Ph.D. spolu s panem Bc. Janem Pumprem. Zástupci firem naopak hodnotili dosavadní spolupráci s naší školou. Ředitelka školy, paní doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D. zdůraznila důležitost spolupráce s firmami a přínosy praxe v podnicích pro naše žáky.             

Více informací


Kulatý stůl I. – Profesní flexibilita a její implementace
21. 4. 2021 v 15:30, COP Sezimovo Ústí

Rádi informujeme o plánovaném setkání u kulatého stolu projektu INTERREG ATCZ218 s názvem Profesní flexibilita a její implementace.

Klíčovým bodem programu setkání je realizace návštěv rakouských žáků a učitelů ve firmách v České republice a problematika zapojení firem do středoškolské přípravy žáků.

Setkání se uskuteční v prostorách naší školy:

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy,

Budějovická 421, Sezimovo Ústí.