Informace pro žáky k ruské invazi na Ukrajinu

Ukrajina

V hodinách společenské nauky, ale i v předmětu komunikace a média zaměřeném na mediální výchovu reagujeme na současnou agresi Ruska vůči Ukrajině hlavně diskusemi se žáky na toto téma. Většina z nich má dobrý přehled o tom, co se právě děje, je vidět, že mají informace z různých zdrojů a situaci sledují. V hodinách využíváme také materiálů, které jsou k tématu k dispozici, např. ve vzdělávacím programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. Tyto materiály a aktivity nyní reagují na aktuální situaci a poskytují informace pro žáky k ruské invazi na Ukrajinu, k jejím dopadům na životy lidí, k propagandě a mediálním manipulacím, které jí předcházely a dále jí doprovázejí.

KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI  KACPU na letišti Planá – České Budějovice