Informace pro absolventy VOŠ

Erasmus +

VOŠ, SŠ, COP (SEZIMÁCKÁ STŘEDNÍ) JE ČLENEM KONSORCIA EDUCA SPOLU S VYSOKÝMI ŠKOLAMI.
EDUCA International, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená za účelem podpory mladých lidí prostřednictvím různých projektů (stáže v zahraničí, pomoc při výuce cizích jazyků ve školách, zavádění nových inovativních forem pro neformální vzdělávání mladých bez kvalifikace, jakož i další činnosti související s problematikou mládeže). Při této činnosti spolupracujeme se školami a institucemi v ČR a s partnerskými organizacemi v zahraničí.

Více informací