FANUC kemp – zahájení

fanuc

Ve dnech 26.6. až 29.6. probíhá na Sezimácké střední první ročník FANUC kempu. Naše kola tím zahájila spolupráci s dalšími školami v regionu a firmou Fanuc s cílem rozšířit povědomí o práci s CNC technikou mezi středoškoláky. Na čtyři dny se sešli žáci ze Strakonic, Brna, Slavonic a z táborského regionu v naší škole, kde se pod vedením instruktorů z firmy Fanuc zdokonalují s programováním, obsluhou strojů a výrobou různých součástí na CNC frézovacím a soustružnickém centru. Naše škola poskytuje kompletní zázemí pro běh kempu díky velmi dobrému vybavení, kterým disponujeme i díky spolupráci s firmou FANUC. Instruktoři jsou garanty vysoké úrovně znalostí a hlavně velkých pracovních zkušeností. Díky tomu účastníci nezískají pouze standardní akademické informace, ale hlavně praxí získané znalosti efektivní práce na CNC strojích a fígle, které se jinak nelze naučit z učebnic.  FANUC kemp se letos koná poprvé se záměrem opakovat tuto akci každý rok a zpětná vazba od žáků nám potvrzuje, že je to záměr správný a přínosný.