Možnosti studia v Americe

logo_2021
#_LOCATIONMAP

Datum / čas
14. 11. 2023 12:40 - 13:25


Přednáška Ing. Moniky Mertovè, MBA o možnostech studia v Americe po maturitě – sportovní stipendium, třídy EP1, EP2, EP3 a další zájemci.