Konference Středoškolská Technika – StreTech

cvut
#_LOCATIONMAP

Datum / čas
1. 6. 2022 Celý den


Zveme Vás na čtrnáctý ročník konference StreTech 2022. Konferenci Středoškolská Technika – StreTech pořádalo ČVUT v Praze
ve spolupráci se středními školami
od roku 2007 až do roku 2019, kdy proběhl zatím poslední ročník. Konference se účastnily
studentské
týmy ze středních škol, které prezentovaly práce z celého spektra vědních oborů – od humanitních až po technické