Jan Amos Komenský – 430 let

Komensky
#_LOCATIONMAP

Datum / čas
28. 3. 2022 Celý den


28. březen 2022 – 430 let od narození „velikána“, kterého opěvujeme jako pedagoga, psychologa, didaktika, vychovatele, ale i mírotvorce,  Jana Amose Komenského.

Koordinace protikladů, stejná jako souzvuk v hudbě, vede u Komenského ke smíření neshod. Boj se řeší novou jednotou, jež má všechny znaky demokratické a humanistické společnosti. Ta je vytvářena a utvářena novou obecnou politikou, která usměrňuje lidskou společnost k dokonalému stavu. Tato politika se stane základem pokojného věku, kde lidská moudrost jako výsledek zdokonalování člověka v procesu naplňování jeho přirozenosti a lidskosti tak dospěje ke stavu „… aby každý člověk, odnikud neznepokojován, měl možnost klidně žít a užívat co nejsvobodněji společné svobody, aby tak každá lidská společnost (menší, větší, největší) byla v takové svornosti, v jaké je sám svět, moudrostí Boží založený a sám sebe mocí řádu krásně udržující se ve svém bytí…“.