Global Money Week – přednáška o finanční gramotnosti

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
18. 3. 2024 - 24. 3. 2024 0:00


Připojili jsme se k celosvětové události Global Money Week (GMW), která běží od 18. 3. 2024 do 24. 3. 2024. V rámci této akce jsme se rozhodli uspořádat přednášku, workshop na téma finanční gramotnosti. Cílem GMW je šířit povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi napříč generacemi. Letošní motto GMW zní „Chraň své peníze, chraň svou budoucnost“.

U nás ve škole se bude se bude konat v rámci Global Money Week přednáška o finanční gramotnosti vedená paní inženýrkou Libuší Dvořákovou, specialistikou na osobní rodinné finanční plánování.