Fakulty on-line 2023

gaudeamus
#_LOCATIONMAP

Datum / čas
8. 3. 2023 14:00 - 16:00


Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

 Akce „FAKULTY ON-LINE 2023“ je určena žákům maturitních ročníků SŠ,. Poslední příležitost seznámit se s fakultami před uzavřením přihlášek ke studiu. Ke všem zúčastněným fakultám se studenti dozví aktuální informace o přihláškách, přijímacím řízení a studijních programech.

NA AKCI FAKULTY ONLINE SE STUDENTI POTKAJÍ S TĚMITO ŠKOLAMI A FAKULTAMI:

Univerzita Komenského v Bratislave

 • Farmaceutická fakulta
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • Pedagogická fakulta

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Fakulta chemické technologie
 • Fakulta chemicko-inženýrská
 • Fakulta technologie ochrany prostředí
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Ústav ekonomiky a managementu

Vysoké učení technické v Brně

 • Fakulta stavební
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Fakulta chemická
 • Fakulta podnikatelská
 • Ústav soudního inženýrství
 • Centrum sportovních aktivit

 České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta dopravní
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta strojní
 • Fakulta biomedicínského inženýrství

 Vysoká škola polytechnická Jihlava

 CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

 Technická univerzita v Košiciach

 • Ekonomická fakulta

 Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Fakulta tropického zemědělství

 Slezská univerzita v Opavě

 • Fakulta filozoficko-přírodovědecká

 Žilinská univerzita v Žilině

 • Fakulta stavební

 Akci FAKULTY ONLINE budeme vysílat živě 8. března 2023 od 14:00 na Youtube a Facebooku „Gaudeamus veletrh vzdělání“. Pro více informací o akci sledujte oficiální FB událost akce: https://fb.me/e/2rfDobzxR.

Odkaz pro sledování na Facebooku: https://www.facebook.com/GaudeamusCZ

Odkaz pro sledování na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUdCT3x4lPNRE9nukbDl7cA