Evropský den jazyků

Evropský den jazyků
#_LOCATIONMAP

Datum / čas
26. 9. 2022 0:00


V tomto týdnu proběhnou v hodinách angličtiny zajímavé aktivity,  kterými si připomeneme Evropský den jazyků:

EP4, ETS4 a IT3 a VOŠ 1: kvíz (soutěž na skupiny) na původ slov v angličtině (z jakého jazyka jsou převzatá). Odpovědi budou psát na bílé tabulky a ukazovat vyučujícímu.

EP3, ME1 a ET1: téma The Royal Family – prezentace v Power pointu + kvíz jako výstup

SG1: jídla a kuchyně ve Francii, Španělsku a Finsku

ETS2: jídla a kuchyně v Polsku, Německu a Velké Británii

ESM2: zvyky ve Finsku, Švédsku a Norsku

MP2: původy cizích slov

IT3:  svátky napříč Evropou (corida atd.)

MP1: zvyky a jídlo v zemích bývalé Jugoslávie (Slovinsko, Chorvatsko a Makedonie)

EP2:       – výklad o vzniku, významu písma
– jazykové hry – křížovky apod.

IT2A + IT2B : projektová práce – žáci si ve skupině či v páru připraví prezentaci k libovolně vybraným zemí, kde je úředním jazykem angličtina – výstupem je A4 s informacemi a vlastní ústní prezentace.

ET1: prezentace o významných osobnostech (sportovci, zpěváci, politici – podle preferencí studentů)

EP2, ME3, PO2 : 

  • přejatá slova v českém jazyce – kvíz /finština, francouzština, italština, maďarština, němčina, norština, polština, španělština, islandština/                                                             
  • Well- known European meals – práce ve skupině /Norwegian, Swiss, French, Spanish/, prezentace receptu
  • Guess where I am – 20 images from all over Europe