Certifikát POHODA

pohoda
#_LOCATIONMAP

Datum / čas
24. 1. 2023 - 25. 1. 2023 9:00 - 12:00


Aby naši žáci byli konkurenceschopnějšími na trhu práce nebo při výběrových řízeních, byla žákům oborů Podnikání a Ekonomika a podnikání nabídnuta možnost objektivně posoudit a zhodnotit své dosavadní znalosti a ovládání ekonomicko-informačního systému POHODA formou praktického standardizovaného testu za zvýhodněnou cenu 480 Kč.

Při jeho úspěšném složení žáci získají časově omezený certifikát vystavený na jméno, který potvrzuje úroveň znalostí a dovedností při práci v systému POHODA.

Nejbližší vypsané termíny testů jsou dne 24. a 25. 1. 2023 vždy v 9:00 hod. ve Školicím středisku STORMWARE Brno, Vinařská 1a. Při větším počtu našich žáků, lze domluvit individuální termín.

Systém hodnocení a stupně certifikací

  • Pro zdárné absolvování testu je zapotřebí dosáhnout minimálně 60% úspěšnosti. Při dosažení této minimální hranice obdrží uchazeč v listinné podobě status CERTIFIKOVANÝ SPECIALISTA POHODA.
  • Pokud je test absolvován s 85% úspěšností, získá absolvent v listinné podobě status CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA.
  • Uchazeč, který v rámci prvního testu získá titul CERTIFIKOVANÝ SPECIALISTA POHODA, může zažádat o vykonání druhého testu a svoji znalostní úroveň navýšit na stupeň CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA.

 

Podrobnější informace k nahlédnutí přímo na stránkách společnosti Stormware (výrobce softwaru POHODA) https://www.pohodovaskola.cz/certifikat-pohoda/

Kontaktní osobou je Ing. Lucie Lukáčová lukacova@copsu.cz , která získala certifikát „Certifikovaný učitel POHODA“ dne 24.9.2020.