EDUCA meeting

Tým Školního poradenského pracoviště se zapojil do evropského projektu věnovaného práci s mladými lidmi s omezenými příležitostmi.