Den učitelů – 28.3.2023

Komensky

28. březen – den narození Jana Amose Komenského – DEN UČITELŮ V ČECHÁCH

Komenský je bezesporu jednou z nejpozoruhodnějších postav našich dějin. Dokládá to i zcela mimořádný zájem odborníků z celé řady vědních oborů o studium jeho osobnosti i díla, který nalezl výraz v konstituování uceleného směru bádání, obecně známého pod názvem „komeniologie“. 

Přestože komeniologové zasahují do řady specializovaných vědních oborů, prioritní význam bývá přikládán především širším otázkám a nejrůznějším aspektům vzdělávání. Tomu ostatně plně odpovídá i obecně vžité označení Jana Amose Komenského jako „učitele národů“.