Čestné uznání – Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora ČR udělila naší škole Čestné uznání za vysokou úroveň odborné přípravy absolventů ve školním roce 2022/2023.