Bílá pastelka

bila pastelka

Zapojte se do projektu a pomáhejte nevidomým a slabozrakým.

Vážená paní ředitelko,

dovoluji si oslovit Vás v souvislosti s projektem „Bílá pastelka“ .

Tento projekt jistě znáte z médií jako je televize, rozhlas nebo internet, která tento projekt vydatně podporují. Bílá pastelka je veřejná sbírka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, z. s., do které se aktivně zapojují studenti z celé České republiky.

Středním školám, jejich studentům a vyučujícím, nabízíme při zapojení do projektu Bílá pastelka besedy s členy týmu Bílé pastelky, zaměstnanci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, z. s., pořádané v rámci předmětu Základy společenských věd  přímo ve školách. Na besedách seznamujeme studenty vhodnou formou se životem zrakově hendikepovaných spoluobčanů, s možnostmi a formami pomoci. Tito studenti s námi spolupracují krátkodobě i dlouhodobě, a v rámci sbírkových dnů, které připadnou v roce 2021 na 11. – 13. října, vycházejí po dvojicích do ulic, kde aktivně participují na sbírce Bílá pastelka.

Materiálovou a logistickou podporu poskytuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, z. s. jako pořadatel akce.

Nabízíme Vám zapojení do této společensky a výchovně prospěšné akce. Vaše dotazy jsme schopni odpovědět telefonicky i písemně, kontakty jsou uvedeny níže.

Naše aktivity v rámci projektu BP naleznete na stránkách BP. kde naleznete také odkaz na facebook BP.

Pokud si myslíte, že je tento projekt užitečný pro všechny zúčastněné a stojí za podporu, ozvěte se nám.

S přáním všeho dobrého

Kristýna Voborská

sociální pracovniceSONS ČR, odbočka Tábor

Kvapilova 2289

390 03 Tábor

tel. 775 085 124

email: voborska@sons.cz