Beseda – Starbucks

logo_2021

Dne 17. 10. 2023 se v aule školy konala pro vybrané obory beseda s technickým pracovníkem firmy Starbucks, který přiletěl až ze Spojených států. Beseda byla vedena povětšinou v anglickém jazyce a žáci se na ní dozvěděli o práci v USA, používaných technologiích a také o životě za oceánem. Beseda tak byla přínosná jak z odborných, geografických, tak jazykových hledisek.