Informační technologie – přednáška

logo_2021

Dne 16. 6. se v aule školy konala přednáška pro vybrané třídy oboru Informační technologie. Ozvláštněním bylo to, že tentokrát nepřijeli externisté, ale vedení přednášky se chopili přímo žáci třídy IT3. Tým MiToRa ve složení Tomáš Procházka, Radim Vopava a Michal Zděnek představili svým spolužákům svou práci v rámci soutěže AzureCup, kterou budou prezentovat a obhajovat na finále v sídle společnosti Microsoft v Praze. V rámci svěřené vyučovací hodiny, představili platformu Azure, soutěž a jako poslední, a nejdůležitější, svůj projekt SharpAI, který si klade za cíl za použití AI ulehčit programování v IDE Visual Studio.

Žáci přednášku dokázali vést velmi dobře a poutavě a ukázali tak možnosti využití získaných znalostí mladším ročníkům. Zbývá již jen popřát týmu MiToRa hodně štěstí ve finále, které se koná 21. 6. 2023