SŠŘ a ZŠ, Soběslav – prezentace vybavení

SŠŘ logo

V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 19. 9. 2022 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469, prezentace prostor dílen pro žáky- prezentace práce s pořízeným vybavením.

https://sezimackastredni.cz/wp-content/uploads/2022/09/clanek-SSR.pdf