Konference Erasmus+ v Linci

Erasmus +

Naše škola je hlavním partnerem projektu Erasmus+ International Cooperation of Vocational Schools with Practical Training in the Context of Digital Education. V rámci tohoto projektu se setkávají učitelé z 5 zemí a vyměňují si zkušenosti s aktuálními trendy ve výce teoretických I odborných předmětů, ale především praxe. Tentokrát se sešli v hlavním městě Horního Rakouska a hostitelem byla Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz. Ředitelka naší školy, paní docentka Lenka Hrušková, konferenci zahájila přednáškou o pedagogických principech Jana Amose Komenského.