Vzdělávání a podnikání na Táborsku – konference

jhk

Jihočeská hospodářská komora-oblastní kancelář Tábor uspořádala dne 20. 4. 2022 s jednacím sále hotelu Dvořák Tábor zajímavou konferenci „Vzdělávání a podnikání na Táborsku aneb setkání ředitelů ZŠ, SŠ a podnikatelů“.

Naše škola byla jako jeden z významných partnerů profesního vzdělávání regionu pozvána a paní ředitelka doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. měla možnost zajímavou prezentací představit práci a cíle naší školy v oblasti spolupráce se zaměstnavateli a připravovaných změn směřujících k užší spolupráci v oblasti praxí žáků i tvorby nových školních vzdělávacích programů. Naplněný sál velmi zaujalo množství realizovaných zahraničních projektů školy, které právě směřují do oblasti propojení školy a odborné praxe.