Vzdálené připojení do školní sítě

Ikona Forticlient VPN

Můžete si vybrat ze dvou možností jak se vzdáleně připojit do školní sítě

  1. Pomocí VPV klienta a programu SKOLA – připojení funguje odkudkoliv, včetně přenášení souborů
  2. Přes webový prohlížeč kliknutím na odkaz  https://vpn.copsu.cz:10443  – připojení funguje odkudkoliv, nelze přenášet soubory

Návod na vzdálené připojení přes webový prohlížeč najdete ZDE


Vzdálené připojení přes VPN klienta

(tento způsob připojení nebude fungovat ve škole na školní síti!)


  • Stáhneme a nainstalujeme VPN klienta

Klikněte na následující odkaz: Product Downloads | Fortinet Product Downloads | Support

Na stránce vybereme  FortiClient VPN

Klikněte na odkaz pro stažení, podle Vašeho operačního systému.

 

Jak zjistit verzi operačního systému, kterou používám?

vpn

 

 


Proběhne stažení instalačního souboru

vpn


Spustíme stažený soubor a spustí se stahování instalačního programu


Instalátor stáhne potřebné soubory:

forticlient_download


Po stažení instalačních souborů se otevře Průvodce instalací FortiClient VPN klienta

Potvrdíme přečtení a souhlas s přečtením Licenční smlouvy zaškrtnutím „ANO(Yes)„

Pokračujeme s instalací kliknutím na tlačítko „Další(Next)„

 

forticlient_install_next


Zkontrolujeme zaškrtnutí políček podle obrázku a pokračujeme stisknutím tlačítka „Další„ (Next)

 

forticlient_install_aditional

forticlient_install_folder

forticlient_install_completed

Instalaci dokončíme stisknutím tlačítka „Finish„


Nyní je klient VPN pro vzdálené připojení do školní sítě nainstalován a na ploše PC  vidíme ikonu VPN Klienta

forticlient_icon_desktop_red


  • Spustíme klienta pomocí ikony na ploše

Vybereme záložku – VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

Klikneme na „Konfigurovat VPN„

forticlient_remote_access


Vyplníme pole :

  • Jméno připojení    : SKOLA
  • Vzdálená brána     : vpn.copsu.cz
  • Přizpůsobit port    : 10443
  • Autentizace          : zaškrtneme „uložit přihlášení„
  • Jméno uživatele    : vyplníme uživatelské jméno jako do školního PC 

Dokončíme stisknutím tlačítka „Uložit„


Vyplníme heslo. Uživatelské jméno a heslo je stejné jako do školního PC

Nyní můžeme provést připojení.

Připojení dokončíme kliknutím na tlačítko „Připojit„

forticlient_user_access


Klient se nyní připojuje

forticlient_state


Klient je připojen

forticlient_connected


  • Připojení ke Vzdálené ploše


Pro připojení ke vzdálené ploše nyní použijeme program SKOLA  skola_rdp

skola_rdp_


Otevře se okno Vzdálené plochy 

Nyní můžete používat vzdálenou plochu jako ve škole

 

rdp_desktop