Docházkový systém Sezimácké střední

Důležitým předpokladem úspěšného studia je docházka do školy.

Proto žáci i rodiče mají přístup k evidenci aktuální docházky žáků ONLINE.

Funkce systému:

  • Každý žák si na začátku studia zakoupí unikátní čipovou kartu, která je s žákem spojena po celou dobu studia.
  • Tato identifikační karta také umožňuje výdej stravy, přístup na příslušný domov mládeže, tisk ve školní síti…
  • Žák je vždy zaznamenán při příchodu do školy a také ze školy.
  • Všechny data jsou aktuální a přístupná po přihlášení na webové stránce školy.

Vstup do docházkového systému (odkaz)

Pozn.: Číslo karty do zadávacího formuláře, je nutné zadávat bez počátečních nul.