Spolek Sezimácká střední pro techniku, sport a kulturu

spolek_SS-fin

Tento rok vznikl na naší škole Spolek Sezimácká střední pro techniku, sport a kulturu. Tento spolek má v budoucnu sdružovat rodiče, žáky, studenty a přátele školy, podporovat žáky v oblasti techniky, sportu a kultury, rozvíjet jejich mimoškolní a zahraniční aktivity a pečovat o talentované žáky. Členství ve spolku je dobrovolné.

Bližší informace: Mgr. J. Brcková e-mail: brckova(@)copsu.cz