Schůzka pro studenty posledních ročníků SŠ

V úterý 21. 3. 2023 se uskutečnila poslední „Informativní schůzka určená pro studenty posledních ročníků středních škol“.

Besed se v průběhu ledna a února tohoto roku zúčastnili žáci tříd EP4, ETS4, IT4, MP4, EL3, OKS3, ME4 a PO2 společně s pedagogickým dozorem.

Žáci byli na seznámeni s problematikou přechodu ze studia na trh práce, možností dalšího vzdělávání a uplatněním na trhu práce, nabídkou služeb poskytovaných ÚP ČR a podmínkami, za kterých lze služby využít.

Besedy probíhaly na ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo náměstí 2938, v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání a byly rozvrženy na 2 vyučovací hodiny

Všechny schůzky se žáky vedla Mgr. Petra Psotová, odborný pracovník IPS, Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, která žákům předala obohacující a poučné informace, odpověděla na řadu dotazů, za což jí ještě jednou děkujeme.