Přednáška o finanční gramotnosti

global money week

22. března 2024 proběhla na naší škole přednáška o finanční gramotnosti (v rámci Global Money Week) vedená paní inženýrkou Libuší Dvořákovou, specialistikou na osobní rodinné finanční plánování.

Připojili jsme se k celosvětové události Global Money Week (GMW), která proběhla v termínu od 18. 3. 2024 do 24. 3. 2024. V rámci této akce probíhaly přednášky a workshopy na téma finanční gramotnosti. Cílem GMW je šířit povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi napříč generacemi. Letošní motto GMW zní „Chraň své peníze, chraň svou budoucnost“.