Podnikatelský záměr – ročníková práce

logo_2021

V minulém školním roce psali žáci ekonomických oborů ročníkovou práci – Podnikatelský záměr. Předmětová komise ekonomických oborů všechny práce pečlivě zhodnotila a vybrala nejlepší práce podle jednotlivých studijních oborů.

Nejlepší ročníkové práce napsali:

  • za studijní obor Ekonomika a podnikání – řízení sportu Tereza ŠŤASTNÁ
  • za studijní obor Podnikání Filip LAŇKA

Žáci byli oceněni pochvalnými listy a sladkou odměnou z rukou ředitelky školy doc. PhDr. Mgr. Lenky Hruškové PhD. a vedoucí předmětové komise ekonomických předmětů Ing. Miroslavy Tročilové.